Szkolenia z platformy Moodle

Na życzenie Klientów oferujemy szkolenia i doradztwo z zakresu:

  • prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem narzędzi paltformy Moodle,
  • administracji platformą e-learningową Moodle,
  • przygotowania szkoleń on-line z wykorzystaniem darmowych narzędzi (H5P, Moodle).

Szkolenia/doradztwo realizowane jest dla grup pracowników danej firmy/organizacji. Wspierają proces wdrażania rozwiązań e-learningowych w organizacjach i pozwalają na samodzielną realizację kolejnych projektów przez personel firmy w przyszłości.

Last modified: Tuesday, 10 March 2020, 7:28 PM